Spindlar

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Tecken på spindlar

De flesta spindlar i Sverige producerar spindelnät och detta är ett viktigt sätt att identifiera om spindlar finns i ditt hem eller företag.

Generellt kan spindlar finnas i mörka, avskilda områden, både i hemmet och trädgården.

  • Leta efter spindelnät - Storleken och formen på spindelnät varierar efter art. Vissa spindelnät är runda medan andra är trattformade.

  • Vissa spindelarter lever i hålor snarare än nät, medan andra är frigående och ta sin tillflykt i sprickor.

  • Vissa spindelarter lockas till fuktiga miljöer. Kontrollera din källare, väggar, bodar och andra våtutrymmen.

  • Andra arter kan hittas på platser som vindar, i hörn mellan vägg och tak, garderober och förvaringsboxar.

  • Spindlar livnär sig på andra insekter och lever på myror, flugor, gråsuggor och andra spindlar, så där det finns ett rikligt utbud av andra insekter finns också spindlarna.

När temperaturen sjunker under hösten, blir spindlarna mer aktiva, söker en partner, och kommer ut ur sina gömställen. Mot slutet av hösten dör många men några övervintrar till våren.

Spindelägg läggs in i en silkeskokong som kan sitta fast på en yta, gömd i spindelnätet eller som bärs av honan. Tecken på kokong inomhus tyder på att det snart kommer att finnas flera spindlar.


Nästa steg

Hitta ditt lokala kontor