Lagervaruinsekter

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Skadedjurskontroll mot lagervaruinsekter för företag

Alla företag som hanterar spannmål, korn eller torkade livsmedel hotas av lagervaruinsekter. Det finns många olika arter av insekter - främst baggar och mott - som kan skada livsmedelsråvaror och kontaminera färdiga produkter, vilket i sin tur gör dem olämpliga för konsumtion.

Är du osäker på om du har problem med lagervaruinsekter? Se vilka tecken du skall hålla utkik efter här.

Experter på bekämpning av lagervaruinsekter

Om du har problem med lagervaruinsekter i ditt hem eller företag, ring Rentokil på 010-470 49 50 och så kommer vi att göra resten av jobbet:

  • Vår skadedjurskonsult kommer att kontakta dig för att boka en lämplig tid för en komplett och kostnadsfri inspektion av din verksamhet.
  • Konsulten kommer att rekommendera en skräddarsydd lösning som är den mest lämpliga och kostnadseffektiva för ditt skadedjursproblem.
  • Om du är nöjd med rekommendationen ordnar vår konsult en tid för vår tekniker att komma och behandla angreppet.
  • Ditt problem med lagervaruinsekter kommer att lösas snabbt, effektivt och med minsta möjliga störning för din verksamhet.
  • Vi kommer alltid att ge dig råd om hur man kan förebygga angrepp av lagervaruinsekter i framtiden.

Våra konsulter och tekniker har expertkunskaper om vanorna för de olika lagervaruinsekterna, som gör det möjligt för dem att snabbt identifiera de arter som orsakar ett problem för din verksamhet.

Vi använder olika behandlingsmetoder mot lagervaruinsekter:

Med många års erfarenhet som täcker många olika branscher, har vi möjlighet att erbjuda olika skräddarsydda lösningar. Särskild information om livsmedeltillverkning och processanläggningar kan hittas på vår sida om skydd för livsmedelsindustrin.

Riskerna med lagervaruinsekter i livsmedel

  • Allvarliga förluster av värdefulla lagervaror, livsmedel och råvaror.
  • Risk för att ditt varumärke skadas precis som ditt rykte, kunder samt minskade intäkter.
  • Underlåtenhet att följa lagstiftningen kan leda till böter eller åtal.

Ring oss gratis på 010-470 49 50 för att prata med en expert om problem med lagervaruinsekter.