Vanliga arter av lagervaruinsekter

Lagervaruinsekter (vanliga arter av baggar, vivlar och mott) åsamkar inte enbart skador på livsmedel och råvaror, men kan också angripa färdiga produkter - vilket leder till att de blir olämpliga för användning.

Om du är osäker på om du har ett problem med lagervaruinsekter eller inte, kan du hitta alla tecken att hålla utkik efter här.

Lär dig om lagervaruinsekternas matvanor och livscykler och den skada de kan göra om problemen inte behandlas.

Rismjölbagge

(Tribolium confusum)

Utseende

 • Adult — 3 – 4mm lång. Rödbrun. Större mellanrum mellan ögonen (underifrån sett) än hos kastanjebruna mjölbaggen (T. castaneum). Antennerna blir gradvis bredare mot toppen.
 • Larv — 1 – 5 mm lång. Vit till gulbrun. Har tre par ben och är aktiv. Ömsar hud 7 – 8 gånger. Föredrar att äta rent vetemjöl. Förpuppar sig i livsmedlet.

Livscykel

 • Ca 20 dygn vid 35°C, 45 dygn vid 25°C.
 • Adulta skalbaggar kan leva upp till 6 månader.

Vanor

 • Kan flyga, men gör det sällan.
 • Livnär sig på mjöl och andra spannmålsprodukter.

Kastanjebrun mjölbagge

(Tribolium castaneum)

Utseende

 • Adult — 3 – 4 mm lång. Kort avstånd mellan ögonen underifrån sett (jämfört med rismjölbaggen). De sista tre segmenten på antennerna bildar en klubba.
 • Larv — som rismjölbaggens (T. confusum).

Livscykel

 • Lik rismjölbaggens (T. confusum) förutom temperaturgränserna, som ligger 2,5°C högre.

Vanor

 • Flyger gärna vid höga temperaturer.
 • Livnär sig på spannmål, nötter, kryddor och torkad frukt.

Sågtandad plattbagge

(Oryzaephilus surinamensis)

Utseende

 • Adult — 2,5 – 3 mm lång. På halssköldens vardera sida finns det sex utskott, som liknar sågblad. Avståndet mellan ögonen och mellankropp är längre än hos jordnötsplattbaggen.
 • Larv — gulbrun med brunt huvud.

Livscykel

 • 20 dagar vid 35°C, 3 – 4 månader vid 20°C. Lägre gräns vid 18°C. Tål extrema temperaturer bättre än jordnötsplattbaggen (Oryzaephilus mercator).

Vanor

 • Livnär sig på spannmål och spannmålsprodukter, torkad frukt, nötter osv.

Brödbagge

(Stegobium paniceum)

Utseende

 • Adult — 2 – 3 mm lång. Mellankroppen har en tydlig puckel. Kroppen är täckt av fina hår. Täckvingarna har längsgående punktrader.
 • Larver — aktiva i de tidiga utvecklingsstadierna. Larverna borrar sig in i diverse material och är kapabla att avgifta vissa giftiga ämnen.

Livscykel

 • Livscykel — 200 dygn vid 17°C, 70 dygn vid 28°C. Adulta brödbaggar lever 13 - 65 dygn.

Vanor

 • Flyger gärna. Adulta brödbaggar äter inte.

Fläskänger

(Dermestes lardarius)

Utseende

 • Adult — 6 – 10 mm lång. Svart förutom över täckvingarnas framparti, som har ett grågult band med tre svarta fläckar på varje sida.
 • Larv — kometformad. Rör sig snabbt. Brun och hårig. Flyttar in i solitt material för att förpuppa sig.

Livscykel

 • 2 – 3 månader vid 18 – 25°C.

Vanor

 • Livnär sig på diverse animaliska produkter, bl. a ost, torkad kött, fisk, rester i fågelbon, muskadavrar, döda insekter.

Boklöss

(Flera arter - Liposcelis bostrychophila, Lepinotus patruelis)

Utseende

 • Adult — Storlek varierar beroende på art. 1 - 2 mm lång. Färgen varierar från ljust gulbrun till mörkbrun.
 • Det finns inga larvstadier. Nymferna är mycket små och ofta nästan transparanta.

Livscykel

 • Liposcelis bostrychophila — föredrar höga temperaturer 25 – 30°C.
 • Lepinotus patruelis — förökar sig vid 5 – 15°C.

Vanor

 • Liposcelis bostrychophila — Vanlig i bostäder.
 • Lepinotus patruelis — Vanlig i tillverkningsindustrin och på träpallar.

Kornvivel

(Sitophilus granarius)

Utseende

 • Adult – 2 – 3 mm lång. Ovala intryck i mellankroppen. Svartbrun. Kan inte flyga (täckvingarna sammansmälta). Har ett snyte (rostrum).
 • Larv – i regel gömd bland kornen där den förpuppar sig. Saknar ben. Föredrar vete och råg, men kan angripa även annan spannmål.

Livscykel

 • 30 dygn vid 30°C. Normalt 8 – 16 veckor. Kan utvecklas vid 11°C.

Vanor

 • Angriper spannmål. Skalbaggen lämnar ett karakteristiskt utgångshål i sädeskornet efter att ha förpuppat sig.

Tobaksbagge

(Lasioderma serricorne)

Utseende

 • Adult — 2 – 3 mm lång. Mellankroppen har en tydlig puckel. Täckvingarna är släta.
 • Larv – mycket lik brödbaggens larv.

Livscykel

 • 25 dygn vid 30 – 35°C. Osannolikt att den utvecklas i temperaturer under 17°C.
 • Adulta tobaksbaggar lever i 2- 6 veckor.

Vanor

 • Flyger gärna.
 • Angriper en rad produkter inklusive tobak, spannmål, baljfrukter, torkad frukt och kryddor.

Jordnötsplattbagge

(Oryzaephilus mercator)

Utseende

 • Adult — 2,5 – 3 mm lång. På vardera sidan av halsskölden finns det sex utskott, som liknar sågblad. Kort avstånd mellan ögonen och mellankroppen.
 • Larv — gulbrun kropp och svart huvud.

Livscykel

 • Optimal temperatur 30 – 33°C. Tål inte låga temperaturer.

Vanor

 • Skadedjur som särskilt angriper torkad frukt och choklad.

Bredhuvad mjölbagge

(Gnatocerus cornutus)

Utseende

 • Adult – 3,5 – 4,5 mm lång. Hanen har två förstorade mundelar, som ser ut som horn. Honan är mycket lik rismjölbaggen (Triboleum confusum), men har släta täckvingar.
 • Larv – liknar Tribolium arternas larver men något större.

Livscykel

 • Utvecklas i temperaturer 15 – 32°C. 8 veckor vid 27°C. Kan inte fullfölja livscykeln i temperaturer under 10°C.

Vanor

 • Livnär sig på mjöl, deg, semolina osv. Mottägg och –larver kan vara ett tillskott till kosten.

Stor mjölbagge

(Tenebrio molitor)

Utseende

 • Adult – 20mm lång. Den är skinande blank, mörkbrun eller svart.
 • Larv – honungsfärgad med en slät, blankpolerad, glänsande, avlång, hård, masklik kropp, som kan bli 30 mm lång.

Livscykel

 • Honan lägger ca 275 – 600 ägg på våren. Äggen läggs var för sig eller i klasar. De är vita, bönformade och ca 1 mm långa och kläcks till larver inom 4 - 14 dygn.
 • Puppstadiet, som sker på våren, varar 7 - 24 dygn. Pupporna är först vita, sedan gula och inte inkapslade i en kokong.
 • Adulta mjölbaggar kommer fram på våren eller försommaren och lever i 2 - 3 månader.

Vanor

 • De är mycket tåliga mot låga temperaturer.
 • Stora mjölbaggen är ett utbrett skadedjur, som särskilt förr var en allvarlig skadeinsekt på spannmål och mjöl i hela världen. Idag kommer den oftast från fågelbon.
 • Adulta mjölbaggar trivs i mörka utrymmen . De är duktiga flygare och dras till nattbelysning.

Australisk tjuvbagge

(Ptinus tectus)

Utseende

 • Adult — 2,5 – 4 mm lång. Täckt av bruna och gyllene hår. Liknar en spindel uppifrån sett.
 • Larver — hittas ofta i färd med att äta avfall av varierande slag.
 • Borrar sig in i diverse oätbara material för förpuppning.

Livscykel

 • 3 - 4 månader vid 20 - 25°C.

Vanor

 • Låtsas vara död om den blir störd.
 • Trivs i mörka, fuktiga utrymmen.
 • Hittas ofta i samband med fågelbon.

Mässingsbagge

(Niptus hololeucus)

Utseende

 • Adult — 3 – 4,5 mm lång. Har en äggformad bakkropp och smal midja. Hela kroppen är täckt med gyllengula hår.
 • Larv — liknar den australiska tjuvbaggens larv.

Livscykel

 • 6 - 7 månader vid 20°C. Adulta mässingsbaggar kan leva upp till 9 månader.

Vanor

 • Kan ibland vara orsak till skador i textilier i hemmet.
 • Vuxna insekter förekommer i större mängder i juni/juli och i oktober/november.

Mjölor / Mjölkvalster

(Acarus siro)

Utseende

 • Adult — 0,5 mm lång. Vit eller ljusbrun. Har fyra par ben. Rör sig sakta.
 • Larv — 0,5 mm lång. Vit. Har tre par ben. Går igenom två nymfstadier. Nymfen har fyra par ben.

Livscykel

 • 9 – 11 dygn vid 23°C med 90% relativ fuktighet.

Vanor

 • Kan under ogynnsamma förhållanden genomgå ett långt och mycket motståndskraftigt stadium, som kallas för hypopus.

Ostor / Ostkvalster

(Tyrophagus putrescentiae)

Utseende

 • Adult — 0,5 mm. Denna kvalster har en hårig, mjuk, krämvit kropp och åtta hårlösa ben.

Livscykel

 • Utveckling från ägg till adult tar 10 dygn vid normal rumstemperatur.
 • En hona kan lägga 20 till 30 ägg per dag, totalt upp till 800 ägg under sin livstid.
 • Det första larvstadiet har bara sex ben. Men när de kommer till nymfstadiet, har de åtta ben, såsom de adulta kvalstren.
 • Livslängden för en adult or är 60 - 70 dygn.

Vanor

 • Kan förorena livsmedel och irritera hud och tarm.
 • Föredrar gammal ost inför färsk och kan angripa nötter, torkade ägg, torkad frukt och tobak.
 • Trivs i varma, fuktiga miljöer – kan därför inte leva i ett kylskåp.

Indiskt mjölmott

(Plodia interpunctella)

Utseende

 • Adult – 7 – 9 mm lång, bredd mellan vingspetsarna 15 – 20 mm.
 • Den första tredjedelen av framvingarna är ljusbeige. resten av framvingarna är rödbruna.
 • Larv – gulvit, röd- eller grönaktig ton beroende på dieten, med brunt huvud.

Livscykel

 • 35 dagar vid 25°C. Mycket längre vid lägre temperaturer eller vid näringsfattig mat.

Vanor

 • Livnär sig på nötter, torkad frukt och spannmål (majs).

Kvarnmott

(Ephestia kuehniella)

Utseende

 • Adult — 7 — 9 mm lång, bredd mellan vingspetsarna 15 — 20 mm.
 • Vingarna är gråa med tvärsgående svart sicksackmönster.
 • Larven är skär eller grönaktig beroende på näringsintaget. Brunt huvud. Lever i ett silkrör.

Livscykel

 • 152 dygn vid 17°C, 42 dygn vid 30°C. Produktiv silkspinnare.
 • Adulta fjärilar lever i ca 2 veckor.

Vanor

 • Angriper sällan annat än mjöl.
 • Fjärilarna föredrar att vila på dagen och flyga vid skymningen.

Mandelmott

(Ephestia cautella)

Utseende

 • Adult — 7 — 9 mm lång , bredd mellan vingspetsarna 15 — 20 mm. Gråbrun, med ljusare och mörkare ränder.
 • Larven är vitaktig, gulaktig eller rödaktig beroende på näring.
 • Larverna kryper gärna uppåt till mörka skyddande ställen för att förpuppa sig.

Livscykel

 • 31 dygn vid optimal temperatur (32°C).

Vanor

 • Hittas oftast i importerade livsmedel. Huvudsakligen ett skadedjur på lagrat spannmål, nötter, torkad frukt, oljefrön och oljekakor. Angriper sällan tobak och animaliska produkter.
 • Adulta fjärilar äter inte.