Anthrenus verbasci

Textilskadeinsekter

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Textilskadedjursbekämpning och förebyggande åtgärder för företag

Regelbunden kontroll och professionella lösningar kan effektivt eliminera ett angrepp utan att skada ömtåliga eller värdefulla föremål i museer eller hos antikvitetshandlare.

Professionell service är avgörande för att hjälpa till att identifiera skadedjuren och erbjuda en skräddarsydd lösning för att nå ett framgångsrikt resultat.

Benämningen textilskadesinsekt innefattar olika arter av skadeinsekter som kan behöva behandlas på olika sätt beroende på arten.

Rentokils servicetjänster mot textilskadeinsekter

Vi erbjuder ett integrerat kontroll- och bekämpningspaket skräddarsytt för att passa dina individuella behov.

Vårt mål är att lösa angreppet på ett säkert och effektivt sätt med minsta möjliga krångel och avbrott i din verksamhet.

Fördelar med Rentokils servicetjänster

  • FRI inspektion - vi kommer att genomföra en fullständig, djupgående och fri besiktning av dina affärslokaler för att bedöma hur omfattande angreppet är.

  • Specifik behandlingsplan - vi kommer att planera en lämplig behandling beroende på hur pass omfattande angreppet är och eventuella förebyggande åtgärder.

  • Certifierade tekniker - vi kommer att regelbundet bevaka era lokaler med hjälp av en rad olika monitorer mot textilskadeinsekter för att identifiera skadedjuren innan de orsakar skada.

  • Regelbundna besök - antalet besök och frekvensen beror på angreppsnivån och behandlingstypen.

  • Specifika pH neutrala behandlingar - våra pH-neutrala behandlingar med insektsprej eliminerar snabbt textilskadeinsekterna som återfinns inom de smittade områden utan att skada föremålen.

  • Värmebehandling med heat pod - vår kemikaliefria heat pod behandling kommer att eliminera skadeinsekternas alla livsstadier från ägg till larv, puppa och adult genom att värma upp de infekterade föremålen till en kontrollerad temperatur under en viss tidsperiod.

  • Controlled Atmosphere Technology (C.A.T) - vår metod använder inerta gaser såsom kväve eller koldioxid för att skapa en anaerob atmosfär där textilskadeinsekterna elimineras, utan skadlig förorening eller nedbrytning av de ömtåliga föremålen som behandlats.

  • Efterlevnad av lagen - vi skräddarsyr behandlingar specifikt för ditt företag för att säkerställa att alla nödvändiga lagar och bestämmelser efterföljs.

  • Förebyggande råd - våra servicetekniker kommer att ge råd om hur man kan förebygga textilskadedjursangrepp i framtiden.

Om du har märkt tecken på textilskadedjur i dina lokaler, är det viktigt att behandla området så fort som möjligt för att förhindra skador.

Ring Rentokil idag på 010-470 49 50 för snabb och effektiv behandling av textilskadeinsekterna.