Textilskadeinsekter

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Tecken på ett angrepp

När du vet vilka tecken du ska leta efter, kan det vara ganska enkelt att upptäcka om du har problem med textilskadeinsekter.

Regelbundna inspektioner och övervakning kan bidra till att identifiera ett problem tidigt för att säkerställa snabb och effektiv behandling av textilskadeinsekter. Med omedelbara åtgärder kan man avsevärt minska risken för långsiktiga skador på känsliga föremål som ullmattor och andra textila föremål av historisk och kulturell betydelse.

Tecken på textilskadeinsekter

Bortsett från skador, finns det även andra synliga tecken på ett angrepp. I allmänhet tenderar skalbaggslarver att koncentrera skadorna på ett och samma föremål medan mottlarver sprider sig och skadar olika föremål.

Bevis på aktivitet:

  • Levande eller döda adulta insekter - såsom mattskalbaggar eller textilmal, som ofta finns samlade runt fönsteröppningar är en indikation på ett angrepp.

  • Skador - ofta på naturliga tygföremål såsom mattor, tapeter, bokbindningar i läder, stoppade möbler, föremål i silke eller päls.

    Kolla efter tecken på skador på kuddar, madrasser och möbler med traditionella fyllningar såsom fjädrar.

  • Spillning och torkat skinn - spillning från pälsängarnas larver är lika små som saltkorn och ömsar brunt. Dessa hittas koncentrerat i angreppsområdet.

  • Larver - föredrar att gömma sig i lugna, mörka, ostörda platser exempelvis under stora möbler (som inte är flyttas ofta) eller garderober och klädskåp. Mattbaggslarver har ljus och brunrandig kropp och har mycket hår därav smeknamnet "ulliga björnar".

  • Ägg - titta efter ägg från textilskadeinsekter i luftkanaler, skåp, garderober, under möbler samt på textilier.

Har du lagt märke till dessa tecken?

Ring Rentokil på 010-470 49 50 för snabb behandling av textilskadeinsekter.

Våra kunniga och erfarna tekniker kommer att identifiera vilken textilskadeinsekt som har orsakat skadan.

När vi har fastställt omfattningen av angreppet, kommer vi att föreslå den mest lämpliga behandlingen för att bli av med problemet.