Textilskadeinsekter

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Behandling av textiskadeinsekter

Många textilskadeinsekter bärs av fåglar som har sina bon i byggnadernas takfot eller vind. När fåglarna lämnar sina bon, kommer textilskadeinsekterna att flytta in i byggnaden på jakt efter alternativa födokällor.

Åtgärder för att ta kontroll över textilskadeinsekterna

Osäker på om du har ett problem? Håll utkik efter tecken på textilskadeinsekter.

  • Titta noga på dina textilier för att se om det finns tecken på skalbaggar eller mal.

  • Dammsug ofta mattor, stoppade möbler och andra föremål i tyg som inte kan tvättas. Var alltid försiktig när du byter dammsugarpåse eftersom ägg, larver och adulta textilskadeinsekter fortfarande kommer att vara vid liv.

  • Om det är möjligt, tvätta tyger och andra textilier regelbundet för att eliminera ägg och larver.

  • Investera i professionell fågelkontroll av dina lokaler så att fåglarna, som bär på textilskadeinsekter, inte kan bygga bo textil skadedjur.

Experter på bekämpning av textilskadeinsekter

Alla våra certifierade tekniker förstår textilskadeinsekternas vanor såsom skalbaggar och mott, vilket garanterar en effektiv och målinriktad behandling.

Om du vill prata med en expert på textilskadedjursbekämpning, vänligen ring Rentokil på 010 470 49 50.