Textilskadeinsekter arter

Textilskadeinsekterna äter naturliga fibrer, såsom ull, silke, fjädrar, djurhår och päls. Skadorna orsakas av larverna medan de adulta insekterna äter från blommor och växter.

Vissa arter är asätare och används av museer för att ”göra rent” djurskelett innan de ska stoppas upp.

Läs mer nedan om de vanligt förekommande textiskadeinsekterna i Sverige:

Mattbaggar

(Anthrenus verbasci)

Utseende

 • Adult - 3 mm lång. Liknar nyckelpigan till formen.
 • Mönster varierar beroende på arten, men är ofta en blandning av svart, vitt och gult.
 • Larven är 4–5 mm lång. Brun och hårig med tre knippen av pilformade borst på båda sidorna av de bakersta segmenten.
 • Puppan formas i den sista larvhuden.
 • Puppstadium varar i 10 - 30 dagar.

Livscykel

 • Normalt en generation per år men kan vara två i varma temperaturer.

Vanor

 • Larverna kurar gärna ihop sig om de blir störda. Håren kan vara irriterande för vissa människor.
 • Är ett vanligt skadedjur i museer och bostäder. Skalbaggarna livnär sig utomhus ofta på prydnadsbuskar av släktet Spiraea.
 • Parning sker utomhus, varefter de flyger inomhus för att lägga ägg.
 • Förekommer ofta i fågelbon.

Pälsänger

(Attagenus pellio)

Utseende

 • Adult — 4–6 mm lång. Långsmal, oval. En vit fläck på vardera sidan på täckvingarna, för övrigt kan färgen variera från mörkrödbrun till svart.
 • Larv - 6 mm lång. Tigerrandiga med långa orangefärgade hårtussar på sista bakkroppssegmentet.
 • Puppa - bildas i den sista larvhuden.

Livscykel

 • Parning sker utomhus, varefter de flyger inomhus för att lägga ägg.
 • I regel bildas en generation per år, men utvecklingen kan ta upp till tre år.

Vanor

 • Förekommer ofta i fågelbon. Utomhus livnär sig adulta skalbaggar gärna på spireor (buskar av släktet Spiraea).
 • Larverna angriper päls, skinn, ylle osv. samt lagrat spannmål.

Rävänger

(Dermestes maculatus)

Utseende

 • Adult — 6–10mm lång. Svart på ovansidan, vit på undersidan.
 • Larv — som fläskängerns, men har ett orange band längs hela ryggen.

Livscykel

 • 2 – 3 månader vid 18–25°C.

Vanor

 • Livnär sig på diverse animaliska produkter och torkad fisk. Förpuppar sig i solitt material, t.ex i trä.
 • Mängden vit färg på undersidan kan variera.
 • Adulta skalbaggar flyger gärna.