Giftfri råttbekämpning med råttfällan Goodnature

Vårt samhälle kräver mer och mer en begränsning av giftanvändning vid skadedjursbekämpning. Därför erbjuder Rentokil ett giftfritt alternativ till vanliga betestationer vid bekämpning av råttor och möss.

Råttfällan Goodnature är en innovativ utomhusfälla för bekämpning av råttor och möss utan att använda gift. Fällan är mekanisk, miljövänlig och bekämpar skadedjuren på ett säkert och humant sätt. Fällan fungerar automatiskt och kräver därför minimala driftresurser. Fällan är inbyggd i en robust stållåda för att klara stränga väderförhållanden.

Fördelar med Goodnature

  • Mekanisk, automatisk fälla.

  • Miljövänlig, grön bekämpning.

  • Inga batterier behövs.

  • Smal ingång vilket betyder att nästan inga löv kan komma in under fällan.

  • Utformad så råttor och möss inte kan bygga bo i fällan.

  • Färre enheter behövs än vid användning av betestationer.