Autogate

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Dual Autogate - intelligent gnagarfälla

Den svenska lagstiftningen har skärpts för att minska miljöpåverkan av gnagarkontroll med hjälp av rodenticider, samt för att motverka den ökade resistensen vi nu ser hos råttor och möss mot olika typer av gift.

För att vara i framkant gällande såväl miljön som lagar och förordningar, har Rentokil utvecklat Dual Autogate, ett innovativt gnagarskyddssystem. Systemet upptäcker automatiskt tecken på aktivitet och ger först då tillgång till gift, så kallade antikoagulantia.

Hur fungerar Dual Autogate?

Dual Autogate fungerar på det sätt att en sensor upptäcker när en råtta eller mus kommer in i lådan. Inledningsvis får den inte tillgång till giftet, men efter upprepade besök under en vecka öppnar en automatisk dörr in till utrymmet med gift.

Dual Autogate kan användas både för att övervaka gnagaraktivitet, med användning av ett giftfritt bete, såväl som för att kontrollera gnagare med gift.

JavaScript krävs för denna video.

Fördelar med Dual Autogate

  • Genom avtal utförs full service och underhåll löpande.

  • Riskhantering utförs med kvalificerad skadedjursbekämpning.

  • Dolt och säkert betesskydd.

  • Minskad risk för husdjur och människor.

  • Vägg- och golvmontering möjligt.