Rentokil Sverige kvalitetscertifierat av CEPA

Rentokil Sverige är från och med april certifierade enligt branschorganisationen CEPA:s standard för skadedjursbekämpning. Certifieringen innebär att samtliga insatser är kvalitetssäkrade och minimerar riskerna för kunden, allmänheten och miljön.

Europas skadedjursbranschförening CEPA har under flera år arbetat för att ta fram en standard för arbetsprocesserna inom skadedjursbekämpning för att öka kontrollen i branschen. Ett arbete som resulterat i certifieringen EN 16636- Krav och kompetens för tillhandahållandet av Skadedjurskontrollservice. Certifieringen omfattar såväl säljare som tekniker och administratörer och är ett bevis på att samtliga medarbetare har god kompetens och kunskap inom området. Målet med standarden är att tillhandahålla professionell, förebyggande skadedjurskontroll för att skydda allmänhetens hälsa, egendom och miljö. Kunder som anlitar CEPA-certifierade företag kan försäkra sig om att få marknadens bästa rådgivning om förebyggande av skadedjursproblem och en effektiv service vid sanering om skadedjuren är ett faktum.

- CEPA-certifieringen är ett bevis för att vi jobbar på rätt sätt även hälso-, miljö- och kvalitetsmässigt. Vårt mål är att kunden ska känna sig trygg i samarbetet med oss och därför utbildas och tränas våra tekniker löpande så att vi kan försäkra oss om att leva upp till standarden, berättar Conny Nilsson, service- och teknisk chef på Rentokil.  

Om du vill läsa mer om certifieringen eller CEPA:s arbete hittar du information här.

För mer information, vänligen kontakta:

Conny Nilsson
Service- och teknisk chef, Rentokil
031-757 03 14

Anne-Marie von Hofsten
Hälso-, Miljö- och kvalitetsansvarig, Rentokil
08-410 47 120