Varför gillar skadedjur byggarbetsplatser – och hur stoppar man dem?

När man börjar bygga en ny fastighet störs de skadedjur som eventuellt redan har etablerat sig på platsen. På ängsmark bor det till exempel ofta råttor och finns det vattendrag så är dessa transportleder för gnagarna. I början av arbetet skapar man oreda och djuren börjar att röra på sig. Längre fram i processen när det har blivit en arbetsplats där man tar med mat för att äta blir det ännu mer attraktivt för råttor och möss att hålla sig i närheten.

Stadsbyggnationer har andra typer av problem. Ofta behöver man ansluta rör till befintliga dräneringsinstallationer vilket ger de gnagare som finns där omedelbart tillträde till nya områden. Genom att riva upp stenläggning eller ta bort befintlig bebyggelse där skadedjur kanske redan är etablerade skapas också problem.

Ännu attraktivare blir det när miljön blir varm och skyddad och tillgången på mat ökar. Problemen förstärks i och med att besiktningen normalt inte görs förrän byggprocessen är avslutad. Känsliga områden kan alltså inte identifieras redan i planerings- och designfasen så att man kan arbeta förebyggande. Framförallt är det håligheter i väggarna som ställer till råttproblem och ojämnheter i ytterväggarna som är ideala boplatser för duvor och fiskmåsar.

Tre steg till en skadedjursfri miljö – under och efter byggprocessen.

1. Låt en skadedjursexpert kontrollera området så tidigt som möjligt – helst innan bygget påbörjas. Genom att agera på tidiga tecknen på skadedjursaktivitet får man en bra start och kan helt undvika angrepp och hindra djuren från att etablera sig på nya ställen.

2. Håll rent och snyggt på hela byggarbetsplatsen – speciellt i utrymmen där byggjobbarna äter. Och håll ögonen öppna. Under byggprocessen skapar man oundvikligen nya potentiella boplatser som måste övervakas noggrant.

3. Gör till sist en avslutande inspektion för att vara säker på att inga håligheter lämnas kvar som kan bli framtida boplatser.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Andreas Tapper, kundansvarig, Rentokil, 040-6313514 eller [email protected] Mikael Westmark, presskontakt, Westmark Information, 0707-339810 eller [email protected]