Så slipper du flugorna i sommar

Sommar och varmt väder är lika med mycket flugor. Den som vill slippa eländet med flugor gör klokast i att ta tag i problemet så tidigt som möjligt. Helst innan det börjat. För flugor är inte bara jobbiga de är också den främsta anledningen till att t.ex. uteserveringar drabbas av matförgiftningar som salmonella och E-coli.

– Det är svårt att linda in eländet flugor kan ställa till med. En fluga äter i stort sett vad som helst som är ruttet, gammalt och förbrukat. Därefter flyger de till nästa tallrik och spatserar över maten medan de kräks och släpper ut kroppsvätskor på nästa tugga, säger Andreas Tapper på Rentokil.

– Flugor trivs bäst där det finns mat och fukt. Det är de bästa förutsättningarna för att lägga ägg och för larverna att utvecklas. Sammantaget kan det vara orsak till sjukdomar men det är lätt att förebygga genom god hygien och några enkla åtgärder, fortsätter han.

Förebygg

Släpp inte in flugorna. Myggnät för både fönster och dörrar är ett bra skydd. Se till så att miljön inte är gynnsam för flugorna genom att hålla rent och torrt. Förvara matspill i förslutna behållare.

Begränsa

För de flugor som trots allt tagit sig in handlar det om att begränsa populationen. I miljöer som t.ex. stall fungerar flugpapper bäst. Det klibbiga pappret har en lätt doft och ett gift som flugorna dras till varpå de fastnar och dör direkt.

Kontrollera

Har flugorna etablerat sig och börjar bli för många, kan det vara dags att ta hjälp av en professionell skadedjursbekämpare.

Så här vet du om du har ett flugproblem

 • Knappnålsstora mörka fläckar - i ljusa områden på väggar eller fönster inomhus
 • Flugor runt maten eller soporna
 • Larver kan vara tecken på en äggläggningsplats

Fakta om flugor

 • Det finns över 120 000 flugarter över hela världen
 • Vanliga flugsorter i Sverige är stor och liten husfluga, spyfluga, vindsfluga, och fruktflugan
 • Flugor kan sprida sjukdomar som salmonella och E. coli
 • Husflugor förökar sig bäst i fuktigt, multnande, vegetabiliskt material
 • Husflugan lägger 120 - 150 ägg som kan kläckas redan efter 8 timmar upp till 3 dagar
 • Husflugan lever i cirka 30 dagar – den genomgår en komplett livscykel i fyra stadier som består av ägg, larv, puppa och vuxenstadium
 • Spyflugans ägg kläcks redan efter 0-18 timmar och kan börja utvecklas redan inne i honan
 • Spyflugan förökar sig bäst i köttprodukter men även i ost