Norra Sverige

Norra Sverige

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Norra Sverige

Vi är ett erfaret och passionerat team av skadedjurskonsulter och tekniker.

Vi kombinerar vår kunskap om skadedjur i regionen med vår expertis inom skadedjurskontroll och skadedjursbekämpning. Detta gör att vi kan leverera bra service samt ha en förståelse för de olägenheter skadedjuren kan orsaka hos dig.

Tack vare vår kompetens kan vi lösa dina problem med skadedjur. De mest vanligt förekommande skadedjuren i norra Sverige är råttor, möss, hästmyror och även fåglar som speciellt kan vara ett problem vid exempelvis fiskeverksamheter.

Vi erbjuder en fri inspektion och skräddarsydda lösningar för just din verksamhet.

“Jag har arbetat inom skadedjursbranschen i många år och har, under dessa år, utvecklat en stor expertis på att upptäcka skadedjur och insektsarter man hittar i framförallt Norra Sverige.”

Christoffer Eriksson, skadedjurstekniker

Myror

Eftersom majoriteten av myrarter föredrar soliga breddgrader, är vårt klimat inte lämpligt för många av dem. Men de få arter som finns här kan ändå vara en olägenhet när de kommer in i ditt hem. Det är svårt att tro att Farao- eller svartmyran kan bära på sjukdomar men eftersom du inte vet var de kan ha sökt föda, vill du helst inte ha dem i eller i närheten av dina livsmedel. Myror kan vandra långt för sitt sökande efter mat, antingen följer de spår de redan har fastställt eller så samlar de sig runt olika matkällor. Detta medför en olägenhet i hem, organisation och företag. Små högar av jord runt hål i marken och vid basen av ytterväggar är tecken på att där finns myror.

Våra skadedjurskonsulter och servictekniker har erfarenhet av myrbekämpning och förstår deras vanor. När de har identifierat vilken art det rör sig om kan de sätta in rätt bekämpningsmedel för att lösa problemet snarast möjligt.

När du har blivit av med myrorna är det viktigt att du vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika att de kommer tillbaka. En särskilt viktig försiktighetsåtgärd är att täcka över maten så de inte lockas tillbaka - du vet inte var myrorna har gått innan de går över din mat.