Myror

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Myrkontroll för din verksamhet

I den kommersiella miljön är myror mer än bara en olägenhet. De kan kosta dig pengar och skada ditt rykte. Detta gäller särskilt i organisationer som hanterar livsmedel eller behöver hålla områden sterila.

Lokaler som livsmedelsföretag, restauranger, sjukhus, lager och andra verksamheter som lagrar mat och dryck måste se till att ha de högsta normerna för hygien - och det innebär att vara myrfritt.

Otillräcklig myrkontroll inom din verksamhet kan ha följande konsekvenser:

  • Avfall - Förorenad mat och andra produkter måste slängas, kostar pengar och resurser.

  • Oro - Angrepp på platser som sjukhus och vårdhem kan sprida patogener (t.ex. Faraomyran) och gör att patienter eller boende kan ifrågasätta hygienstandarden.

  • Rykte - Dåligt rykte leder ofta till färre kunder och lägre intäkter.

Steg att ta för effektiv myrkontroll:

Våra tekniker förstår vanorna hos de olika typer av myror och kan erbjuda diskret och målinriktad myrkontroll. Det är självklart att alla våra behandlingar är säkra för din personal och kunder.

Ring oss och vi kommer att sätta följande plan på plats:

Vår skadedjurskonsult kommer att boka en lämplig tid med dig för en gratis inspektion i och utanför era lokaler.

Skadedjurskonsulten kommer att rekommendera en behandlingsplan baserad på dina problem och anpassad just för din bransch - samt ge dig ett kostnadsförslag för att sätta planen i verket.

När du har godkänt priset kommer skadedjurskonsulten att boka ett servicebesök med en tekniker. Beroende på typ av behandling man skall använda kan det behövas fler besök. Vid första besöket kommer vår tekniker att gå igenom behandlingsprocessen innan arbetet påbörjas.