Vanliga frågor


 • Hur länge lever möss?

  Möss har i allmänhet en livslängd på upp till cirka 18 månader


 • Hur ofta fortplantar sig möss?

  Möss kan föda redan när de är två månader gamla och kan få ungar 6 till 10 gånger per år


 • Kan jag bli sjuk av att vara nära eller i kontakt med en mus?

  Det beror på arten, men vissa möss kan bära bakterier i sin urin som kan orsaka sjukdomar och allergier. De kan också sprida sjukdomar via fästingar, loppor och kvalster


 • Kan möss bita en?

  Ja – men det är ganska sällsynt