Vanliga lopparter

Det finns många olika arter av loppor men det är katt- och hundloppor som orsakar flest problem.

Den huvudsakliga oron om loppor är oftast det obehag som loppbett kan orsaka dig eller dina älskade husdjur.

Kattloppa

(Ctenocephalides felis)

Dessa loppor kan ofta inte bedöma om en värd är lämplig förrän den har bitit. Om värden bedöms olämplig, stannar loppan inte kvar.

Utseende

 • Kattloppor är 2-3 mm lång och vinglösa, de är platta på bredden som ett stående mynt och har långa ben som gör det möjligt för dem att hoppa.
 • De har kammar (ctenidia), borstliknande utskott både på huvudet och mellankroppen, vilket skiljer dem från de flesta andra lopparter.

Livscykel

 • Loppor går genom fyra stadier: ägg, larv, puppa, adult. Äggen är små och vita. Tillsammans tar dessa stadier från två veckor till åtta månader.
 • Den adulta loppan reagerar för rörelsevibrationer, tryck, värme, ljud eller koldioxid, som signalerar en potentiell måltid av husdjurs- eller människoblod.
 • En kattloppa kan inte genomgå en fullständig livscykel enbart genom att livnära sig på människoblod.

Vanor

 • Kattloppor har sina bon där värddjuret har sina vilplatser, som till exempel i kattens korg. De är här de stannar för att utvecklas till adulta loppor.

Hundloppa

(Ctenocephalides canis)

Adulta loppor äter katt- och hundblod och kan ibland bita människor. Hundloppan är en vektor av loppbandmask, Dipylidium caninum, som även kan drabba människor.

Utseende

 • En adult hundloppa är brunaktig till färgen, men ser rödaktig ut efter en blodmåltid.
 • Adulta hundloppor är 1 - 4 mm långa. De benvita larverna saknar ben och är upp till 5 mm lång.

Livscykel

 • Lopporna går igenom fyra stadier I sin livscyckel: ägg, larv, puppa, adult.
 • Larverna är längre än de adulta insekterna och äter partiklar av torkat blod, exkrementer och organiska substanser, som samlas i de infesterade lokalerna.
 • Kroppen är lateralt platt, vilket gör det lättare att röra sig i värddjurets päls. Från loppans kropp sticker det ut taggar bakåt, vilket hjälper loppan att hålla sig fast i värddjuret vid ryktning.

Vanor

 • Tack vare sin goda hoppförmåga, ca 15 cm, kan de förflytta sig från värd till värd. De kan även infestera gräsmattor.
 • En loppinfestation kan påverka ditt husdjurs välbefinnande, orsaka klåda, rodnad, håravfall, allvarliga hudinfektioner eller allergier mot loppsaliv.

Människoloppa

(Pulex irritans)

Människoloppor är idag mindre vanligt, med undantag för jordbruksområden där de kan överleva på grisar, och sedan hoppa över till människor.

De biter var som helst på kroppen och är associerade med klåda eftersom de kryper över huden.

Utseende

 • Loppor är svarta till brunaktigt svarta, vinglösa insekter.
 • Adulta loppor är 1 till 4 mm långa.
 • De har en lång, fin sugsnabel (proboscis), som används för att tränga igenom huden hos värden och kunna äta av blodet.
 • De rör sig med en karakteristisk, hoppande rörelse.

Livscykel

 • En lopphona lägger 4 to 8 ägg efter varje blodmåltid, och kan I regel lägga flera hundra ägg under sin livstid.
 • De släta, ovala, ljust färgade äggen är ca 0,5 mm långa och läggs löst på värdens kropp, i sängkläder eller i värddjurets bo.
 • Att gå igenom larv- och puppstadierna och bli en adult insekt kan gå på en till två veckor, men under ogynnsamma omständigheter kan pupperioden ta upp till ett år.

Vanor

 • Eftersom de kan hoppa från ett byte till ett annat av en annan art, ökar risken för överföring av sjukdomar.
 • De är en känd vektor av Yersinia pestis (pesten).
 • Människoloppor kan också hittas på djur såsom hundar, råttor, grisar, rådjur och rävar.

Fågelloppa

(Ceratophyllus gallinae)

Fågelloppor kan föröka sig enormt i fjäderfäanläggningar, särskilt i burdrifts- eller uppfödaranläggningar.

Utseende

 • Adulta loppor är i regel brunaktiga till färgen och 1-8 mm långa.
 • Ögonen och antennerna är synliga. Mundelarna är väl anpassade för att genomtränga huden och att suga blod och pekar neråt från huvudet.
 • Hönsloppan är den vanligaste fågelloppan.

Livscykel

 • Fågelloppor överlever endast en kort tid inomhus och bara i fågelbon.
 • De fortplantar sig under fåglarnas häckningsperiod, då det hos värddjuret finns både ungar och fullvuxna att tillgå för regelbundna blodmåltider.

Vanor

 • Adulta fågelloppor bor i fågelbon. När fåglarna flyttar från boet, måste adulta fågelloppor hitta en ny värd.
 • Om boet återanvänds, pupporna kläcks, parar sig som adulta och fortsätter livscyckeln.