Kackerlackor

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Hur blir man av med kackerlackor

Om du har identifierat ett kackerlacksproblem i ditt hem eller företag, kan professionella behandlingar ger en långsiktig lösning mot dessa oönskade skadedjur.

Professionella aktörer inom skadedjursbekämpning vet vilka lösningar som är mest lämpliga för att bekämpa ett kackerlacksangrepp och bidra till att minska risken för framtida angrepp.

Rentokils lösningar för att bli av med kackerlackor

Vår service börjar med en grundlig inspektion av din bostad/ditt företag. Detta kommer att hjälpa oss att identifiera eventuella gömställen och bedöma omfattningen av angreppet genom att leta efter gemensamma tecken på kackerlackor.

Vår service och fördelar:

  • Kvalificerade tekniker - Vi har ett team av pålitliga, kvalificerade och erfarna medarbetare nära till hands.

  • Säkra, riktade behandlingar - Vi minimerar risken insekticider medför genom att använda giftfria insektsmedel direkt på kackerlackornas gömställen.

  • Expertkunskap - Tack vare sina kunskaper om de olika kackerlacksarterna, kan våra tekniker hitta alla potentiella gömställen. När typen av kackerlacksangrepp har fastställts, använder teknikerna den lämpligaste behandlingen för att eliminera problemet på ett säkert och effektivt sätt.

  • Behandling - Vi anpassar våra skräddarsydda behandlingar just för att kunna lösa ditt problem.

  • Professionella förebyggande råd - Vår skadedjurskonsult kommer att belysa områden med kackerlacksangrepp och vilka åtgärder man bör ta för att förhindra eventuella problem i framtiden. Läs våra förebyggande tips här.

  • Långsiktigt stöd - Våra tekniker ordnar uppföljningsbesök (om det behövs) för att åter behandla de identifierade gömställen med ett intervall som sammanfaller med kläckningstiden av äggen(oothecae). Vårt uppdrag är inte klart förrän problemet är helt löst.

Lösningar för att bli av kackerlackor

Du kan försöka att bli av med kackerlackor på egen hand. Men om behandlingen inte är väldigt grundlig kommer äggen att överleva och kläckas efter en eller två månader. För att effektivt kunna kontrollera ett kackerlacksangrepp, måste du få professionell hjälp för att också behandla häcknings- och gömställen samt för att undvika ett nytt angrepp och en upprepad cykel. Vår kunniga tekniker erbjuder diskreta, effektiva lösningar som är anpassade specifikt för ditt problem med kackerlackor.

Behöver du hjälp för att bli av med kackerlackor?

Ring oss för att ordna en inspektion av ditt hem eller företag och diskutera våra professionella lösningar för att bekämpa kackerlackor.