Kackerlackor

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Förhindra kackerlackor

Tyvärr är bostäder och affärsfastigheter perfekta grogrunder för vissa arter av kackerlackor. Med massor av mat, värme, vatten och gömställen kan dessa skadedjur förbli aktiva året runt.

Topp 5 förebyggande tips

Här är 5 sätt att förhindra kackerlackor från att angripa din fastighet:

 • Ta bort matkällor - Det mest effektiva sättet att avskräcka kackerlackor är att inte ge dem tillgång till mat, vatten och tak över huvudet. Lämna inte vätskor i sänkor eller hinkar.

  • Lämna inte vätskor i sänkor eller hinkar
  • Låt inte vatten vara kvar i diskhon
  • Förvara torrfoder i tättslutande behållare
  • Skölj burkar, flaskor och plast innan du lägger dem i återvinningskärl
  • Töm skräp dagligen

 • Gör rent - Ta bort allt matavfall och resterande vätskor, städa upp matresterna från diskhon, diskbänken och hushållsapparaterna. Ta bort husdjurens matskålar, dryck och kattsanden innan kvällen.

 • Plocka bort allt skräp - Kackerlackorna släpper ut en feromon i deras spillning som meddelar de andra att de har hittat ett säkert gömställe. Ta bort gamla högar av tidningar och tidskrifter, oanvända kartonger och alla andra former av skräp från golvet eller skåpen där dessa skadedjur kan lätt ta sig in.

 • Vidta förebyggande åtgärder -

  • Lacka eller måla trähyllorna för att undvika sprickor och torka dem regelbundet
  • Kontrollera viktiga riskområden där kackerlackor lätt kan ta sig in - sprickor, springor, ventiler, avlopp och rörledningar
  • Täta områden såsom sprickor i väggar, runt golvlister, bakom eluttag, under diskbänkar och badrumsskåp för att minska potentiella gömställen

 • Vidta snabba åtgärder - Utan specialistkunskap och utrustning, kan det kännas hopplöst att bli av med kackerlackor. Om du har idag problem med kackerlackor, kontakta en yrkesman inom skadedjursbekämpning.

Professionella förebyggande åtgärder

Rentokils tekniker har kompetens och erfarenhet av att bekämpa olika kackerlacksangrepp, och erbjuder skräddarsydda behandlingar och rådgivning.