Cookie Policy

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Integritetspolicy

Rentokil Group respekterar och avser skydda din personliga integritet. Vi uppmuntrar dig därför att läsa denna policy innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda denna webbplats accepterar du automatiskt alla villkor knutna till denna policy.

Denna policy gäller personlig information vi lagrar om enskilda personer, enskilda marknadsaktörer och partners. Den gäller inte information vi tillhandahåller om andra företag eller organisationer.

Att surfa på vår webbplats, och de flesta tjänster vi erbjuder via vår webbplats, kräver ingen personlig information. Om du själv frivilligt anger personlig information ger du också ditt samtycke till att sådan information samlas in och används i enlighet med denna policy. Vi kommer endast att samla in sådana data från dig som ger oss möjlighet att besvara frågor eller tillhandahålla efterfrågade tjänster.

Vi kan komma att samla in icke personlig information från dig automatiskt, såsom vilken typ av webbläsare du använder eller via vilken webbsida du kom till vår webbsida. Du kan inte identifieras genom denna information och den används enbart för att hjälpa oss att tillhandahålla en effektiv webbtjänst.

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller låna din personliga information till tredje part såvida vi inte enligt lag är skyldiga att göra detta. Genom förfrågan kan vi ta bort vilken abonnent som helst (och all därtill relaterad information) ur vår databas.

Utöver vad som anges ovan, kommer vi inte vidarebefordra detaljer om dig till någon utanför Rentokil Group utan ditt tillstånd. Eftersom vi verkar globalt kan den information du lämnar till oss överföras till andra delar av världen inom företaget. Vi vidtar rimliga förebyggande åtgärder för att försäkra att denna och all annan överföring förblir säker och under vår kontroll. När du lämnar personlig information ger du ditt medgivande till sådan överföring.


Hitta ditt lokala kontor