Teknisk expertis

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Desinfektion

Genom att använda en unik biocidprodukt som snabbt minskar sjukdomsframkallande organismer som finns i skadedjursspillning, erbjuder Rentokil tjänster för skadedjursdesinfektion för att minska risken för sjukdomar som förknippas med angrepp.

Majoriteten av skadedjur bär på bakterier och virus som innebär allvarliga hälsorisker för människor och husdjur.

Gnagare, fåglar och insekter är ökända för att bära på en rad sjukdomsframkallande patogener som salmonella, hantavirus, Leptospiros och E. Coli.

Dessa patogener kan lätt spridas över hela lokalen genom dålig handhygien, kontakt med urin eller avföring eller konsumtion av förorenad mat eller vatten.

JavaScript krävs för denna video.

Hur fungerar tjänsten

Vår skadedjursdesinfektion innebär tillämpning av en biocidprodukt som man sprejar på de områden som har blivit angripna av skadedjur.

Behandlingen är säker för livsmedel, är inte korrosiv och förstör inte färgen på golv eller andra föremål, samt är säker att använda på ytor såsom mjuka metaller, plast och textilier.

  • Unik biocidbehandling innehåller en reaktiv barriärteknik
  • Snabbverkande och effektiv mot skadliga mikroorganismer
  • Ger långvarigt skydd mot risken för bakterier, virus, mögel, svampar och sporer.

Fördelar med skadedjursdesinfektion

  • Skyddar - människor och husdjur mot spridningen av sjukdomar.

  • Effektiv - mot bakterier, virus, mögel och svampar inklusive sporer.

  • Säker - för användning på alla ytor inklusive plast, mjuka metaller, tyger och livsmedel.

  • Sinnesro - avlivar 99,9999% av skadliga patogener som minskar risken för korskontaminering.


Nästa steg

Hitta ditt lokala kontor