Residential Banner

Loppbekämpning från Rentokil

Skydda dig och din familj mot loppor

Loppor är ett vanligt problem i hemmet särskilt för hund- och kattägare. De påträffas ofta när man flyttar in i bostäder där det tidigare funnits husdjur.

Även om loppor kan överföra smitta är det ovanligt i vårt land. Den främsta orsaken till obehag är istället de bett lopporna orsakar för människor och husdjur.

Kunskap om loppor

Det finns många lopparter, de flesta är 2-3 mm långa och röda till brunfärgade.

Vuxna loppor livnär sig på blod genom att sticka hål i skinnet på däggdjur eller fåglar. Lopplarver lever däremot av organiskt material i mattor och bäddmaterial, så en hög hygiennivå kan fördröja deras utveckling.

Loppans kokong kan ligga i vila upp till två år eller mer och aktiveras av vibrationer från tex. fotsteg. Det är inte ovanligt att loppor som legat vilande i flera år aktiveras av att människor flyttar in.

Identifiera loppor

Människolus
  • Människoloppan som har specialiserat sig att leva på olika djur, men den loppa som lever på människor (och vissa djur med likartad hud) är idag tämligen ovanlig. Undantaget är lantgårdar där människoloppor som finns på svin kan hoppa över till människan. Männniskoloppan biter var som helst på kroppen och associeras med klåda när lopporna kryper över huden.
Kattloppa
  • Kattloppor biter människor men lever inte på människokroppen. De biter händer och kropp när man hanterar husdjur eller deras bäddmaterial, men det är vanligast med bett på underbenen och fötterna. Det finns vanligtvis fler loppor i mattor och bäddmaterial än på själva husdjuret. Lopporna flyttar sig till och biter människor när de kommer i närheten.

Behandla loppbett

Loppans bett syns som en liten mörk fläck omgiven av rodnad, svullnaden är dock mindre tydlig än vid bett av andra insektsarter. En enstaka loppa biter ofta två till tre gånger i samma område när den söker föda (blod).
Loppans bett känns vanligtvis genast, men gör inte särskilt ont. Det är den påföljande klådan som följer av kroppens reaktion mot bettet som orsakar obehag. För mera information hänvisar vi till stycket om hur man behandlar insektsbett.

Spädbarn löper en större risk att bli bitna av loppor, särskilt när de leker på golvet. De är ofta också mer känsliga mot loppbett än vuxna. Efter flera bett utvecklar en del personer en allregisk överkänslighet mot betten, vilket brukar visa sig som kliande utslag eller eksem. Rådgör med apoteket för råd och behandling.

Även om betten orsakar obehag för människor, så påverkas husdjur mycket mer av dem.

Skydda husdjur mot loppor

Även med bästa skötsel är det svårt att helt skydda sin hund eller katt mot loppor. När ditt husdjur fått loppor är det troligt att det kommer att klia sig mycket oftare eller försöka bita lopporna i pälsen.

En luskam och regelbunden pälsskötsel kan räcka för att förebygga att lopporna får fäste. Er veterinär eller djurbutik kan erbjuda olika behandlingar för att skydda ditt husdjur mot loppor.

Rådgör med veterinär om eller om hunden eller katten börjar få glesa fläckar i pälsen eller tecken på hudrodnad.

Behandla mot loppor

Om du har husdjur är det viktigt att förebygga att loppor får fäste i mattor och bäddmaterial:

  • Dammsug möbler och mattor där husdjuren sover för att avlägsna loppor och deras ägg. Använd starkast möjliga sugeffekt som inte riskerar skada underlaget. Var försiktig när vid tömning av dammsugaren eftersom påsen kommer att innehålla levande insekter
  • Skaka eller piska filtar och/eller bäddmaterial utomhus så loppor och loppägg faller av
  • Tvätta bäddmaterialet varje vecka i +60°C för att döda lopporna
  • Flytta inte djursängar eller bäddmaterial i onödan för att undvika spridning av äggen
  • Överväg att placera djursängar direkt på hårda golv - undvik mattor

Smärre problem med loppor kan behandlas med insekts- eller loppdödande spray.
Etablerade problem med loppor kan sprida sig i hemmet och behöver hanteras professionellt.

Rentokil erbjuder besöksservice för att behandla mot loppor och andra skadedjursproblem i hemmet. Vår service är snabb, effektiv och utförs med högsta säkerhet för din familj och dina husdjur.

Om du vill boka ett besök av en tekniker från Rentokil för att hantera problem med loppor, ring oss på: 08-410 259 00.