Residential Banner

Rentokil bekämpar getingar & bin

Skydda er och er familj mot insektsstick

Att bli stucken av en geting eller ett bi är en smärtsam upplevelse och kan vara livshotande för ungefär en av 30 personer med allergi mot insektsstick.

Det är dock möjligt att minska riskerna genom att använda sitt förnuft när man vistas utomhus och se till att getingbon blir åtgärdade.

Om ni har blivit stucken av en geting eller ett bi, titta i vår guide för behandling av insektsstick. Där finns också information om hur man undviker att bli stucken när man vistas utomhus.

Getingbon

Var försiktig när ni hanterar getingar och bålgetingar (en större medlem i getingfamiljen) - de har ett kraftfullt sting och kan attackera i stora antal om de blir störda.

En geting inomhus kan man hantera med hjälp av en enkel insektspray, men om det finns mycket getingar i hemmet eller trädgården finns det troligen att getingbo i närheten.

Ett bo kan innehålla tusentals getingar som kan attackera i svärm om de blir störda. Om boet är så placerat att människor kan komma till skada bör boet förstöras.

Social geting

Boet är konstruerat av tuggat trä vilket ger de karakteristiska papperslika väggarna. En getingdrottning påbörjar bobygget på våren. När arbetarna kläcks tar de över byggarbetet.

Tidigt på sommaren är ett vanligt getingbo c:a 30 cm i diameter, men de kan bli väsentligt större. Vanliga boplatser är takfot, vindskupor, skjul och uthus.

Getingfaran är som störst i slutet på sommaren. Det är därför lämpligt att förstöra boet tidigt på säsongen, innan getingarna blir aggressiva.

Hur man tar bort getingbon

Rentokil rekommenderar inte att ni själv försöker ta bort eller förstöra ett getingbo. Ni riskerar att bli allvarligt stucken.
 

Getingsvärmar är farliga - insekterna anfaller oftast i svärm. Begär professionell hjälp.

Det är också vanligt med fallolyckor när man hanterar getingbon från stege.

Rentokil erbjuder professionell besöksservice för att bekämpa och ta bort getingbon.
Vår service är snabb, effektiv, prisvärd och utförs med högsta säkerhet för er familj och era husdjur.

Om ni vill boka ett besök från Rentokil för att bekämpa getingar, ring oss på: 08-410 259 00.

Hur man blir av med bin

Bin är väsentligt mindre aggressiva än getingar och mindre benägna att sticka. Eftersom bin betraktas som nyttodjur och vissa arter är hotade skall man inte döda dem eller förstöra deras kolonier. Deras bon bör lämnas ifred när detta är möjligt.

En bikoloni svärmar när en drottning ger sig av från kupan. Denna svärm är då någons egendom. om ni besväras av svärmande bin i närheten av ert hem, ta först kontakt med er lokala bitillsyningsman. Svärmande bin är vanligtvis inte aggressiva om de lämnas ifred.

Honungsbi

Om en bikoloni utgör en ökad risk (som tex. i närheten av dagis, förskola, sjukhus eller där det finns personer med överkänslighet mot bistick) kan boet flyttas till en säkrare plats. Rentokil bekämpar endast bikolonier som bedöms utgöra en fara för människor.