commercial image

Vägglöss & bitande Insekter

Vägglöss

Att förebygga och bekämpa vägglöss är kritiskt för många verksamheter. Rentokil erbjuder en effektiv bekämpning av vägglöss samt expertrådgivning. Våra metoder för att behandla angrepp av vägglöss är snabba, säkra och kemikaliefria.

 • Bekämpning utförs av Rentokils kunniga och erfarna servicetekniker.
 • Ring oss på 010-470 49 50 ..... för rådgivning och bokning av kostnadsfritt besök för att se över Era behov.
 • Vid angrepp är det viktigt att snabbt ta kontakt för professionell hjälp. Vi garanterar svar inom 24 timmar.

Vägglöss är små parasitinsekter som sprids lätt men är komplicerade att bekämpa. Det är ett snabbt växande problem i hela världen inklusive Sverige. Vägglöss kan bli ett allvarligt problem för många verksamheter med många besökare. Hotell, universitet, studenthem, nöjesplatser, offentliga transportmedel samt vårdhem är några särskilt utsatta verksamheter.

För att hantera problematiken med vägglöss är det är viktigt att vara medvetenheten om vilka risker man ska vara särskilt uppmärksam på och att vid angrepp anlita en professionell skadedjursbekämpare som behandlar snabbt och effektivt.

Tecken på angrepp av vägglöss

 • Levande fullvuxna vägglöss samt nymfer
 • Små, mörka blodfläckar på sängkläder
 • En distinkt, söt och främmande lukt

Potentiella skador som vägglöss kan orsaka

 • Kunder och personal kan bli bitna av vägglöss
 • Vissa kan få allergiska reaktioner eller sekundära infektioner av klådan från vägglusbett
 • Utan en snabb behandling kan vägglöss orsaka en problematik som är mycket svår att kontrollera eller bekämpa

Många verksamheter är ständigt i risk för att utsättas för angrepp av vägglöss. Det är svårt att skydda sig från ett angrepp. Därför är det viktigt att vara observant och att agera snabbt.

Konsekvenser av ett angrepp för Er verksamhet:

 • Missnöjda kunder/gäster
 • Negativ publicitet
 • Kostnader för produktionsbortfall
 • Eventuella rättsliga följder

Konsekvenser av ett angrepp för den enskilda individen:

 • Obehag och allergiska reaktioner kan förekomma
 • Risk för spridning av vägglöss till andra utrymmen som till exempel privata bostäder. Vägglusangrepp sprids lätt via bagage eller kläder.

Vägglöss är svåra att upptäcka och komplicerade att behandla. Därför är det viktigt att ta kontakt med en professionell aktör om Ni misstänker ett angrepp.

 • Ring kostnadsfritt på 010-470 49 50 för rådgivning och bokning av kostnadsfritt besök
 • Om Ni misstänker ett angrepp av vägglöss, kontakta Rentokil omedelbart för professionell hjälp
 • Vi genomför riskanalyser, ger professionell rådgivning och utbildar Era anställda i hur risker kan begränsas

Rentokil genomför en kemikaliefri värmebehandling av vägglöss för att eliminera problemet snabbt och effektivt med minimal påverkan på Er verksamhet.

Företagskunder

010-470 49 50

Kostnadsfri Besiktning

Kontakta Oss

Skadedjursguide

Lösningar för Er

Tillgodose era behov